סטטיסטיקה
7
תשובות
כשמבצעים בדיקת t מדוע מעדיפים להניח (או לבדוק) שונות שונות באותה מידה מאשר תמיד להשתמש בקירוב Welch של ה- df?
asked 2010-07-20 19:19:41 UTC
2
תשובות
מה ההבדל בין מבחן הנורמליות של שפירו-וילק לבין מבחן הנורמליות של קולמוגורוב-סמירנוב?
asked 2010-07-21 05:24:36 UTC
26
תשובות
מהו הספר המשפיע ביותר על כל סטטיסטיקאי לקרוא?
asked 2010-07-21 05:44:09 UTC
13
תשובות
בעיית מונטי הול - היכן האינטואיציה שלנו מכשילה אותנו?
asked 2010-07-21 09:30:51 UTC
15
תשובות
אילו שיטות עבודה מומלצות עלי לנקוט בעת הכנת חלקות?
asked 2010-07-21 16:00:45 UTC
19
תשובות
סרטונים לסטטיסטיקה מתמטית
asked 2010-07-22 15:08:10 UTC
5
תשובות
ערכים שליליים עבור AICc (קריטריון המידע המתוקן של Akaike)
asked 2010-07-22 15:11:15 UTC
5
תשובות
מדוע מלמדים / משתמשים ב- ANOVA כאילו מדובר במתודולוגיית מחקר שונה בהשוואה לרגרסיה לינארית?
asked 2010-07-23 20:17:57 UTC
4
תשובות
מהו הבדל-בהבדלים?
asked 2010-07-23 21:57:50 UTC
8
תשובות
האם PCA ואחריו סיבוב (כגון varimax) עדיין PCA?
asked 2010-07-25 19:31:32 UTC
11
תשובות
ספרי לימוד סטטיסטיים של קוד פתוח?
asked 2010-07-25 19:53:50 UTC
2
תשובות
מה ההבדל בין סבירות חלקית, סבירות פרופיל וסבירות שולית?
asked 2010-07-26 14:12:21 UTC
3
תשובות
סטיית תקן של סטיית תקן
asked 2010-07-26 21:10:46 UTC
8
תשובות
על מה המשפט של בייס?
asked 2010-07-27 01:30:37 UTC
151
תשובות
הצעות מחיר סטטיסטיות מפורסמות
asked 2010-07-27 11:20:39 UTC
3
תשובות
מתי עלי להשתמש בלאסו לעומת הרכס?
asked 2010-07-28 06:10:18 UTC
6
תשובות
מה הרעיון 'היסודי' של למידת מכונה להערכת פרמטרים?
asked 2010-07-28 16:32:00 UTC
3
תשובות
למידה מקוונת לעומת לא מקוונת?
asked 2010-07-28 18:32:33 UTC
14
תשובות
אלגוריתם פשוט לזיהוי חריגים מקוונים של סדרת זמן כללית
asked 2010-08-03 01:37:28 UTC
9
תשובות
האם יש הסבר אינטואיטיבי מדוע מולטיקולינאריות היא בעיה ברגרסיה לינארית?
asked 2010-08-03 03:42:33 UTC
14
תשובות
מדוע סטטיסטיקה חזקה (ועמידה) לא החליפה טכניקות קלאסיות?
asked 2010-08-03 12:49:34 UTC
7
תשובות
איתור תקופות של סדרת זמן כללית
asked 2010-08-04 05:32:13 UTC
4
תשובות
מודלים סטטיסטיים גיליון רמאות
asked 2010-08-04 21:39:49 UTC
4
תשובות
מה הצד החלש של עצי ההחלטה?
asked 2010-08-05 15:42:44 UTC
77
תשובות
בדיחות סטטיסטיות
asked 2010-08-06 06:53:47 UTC
5
תשובות
מדוע השוואה מרובה היא בעיה?
asked 2010-08-09 23:03:54 UTC
6
תשובות
מה ההבדל בין כריית נתונים לניתוח סטטיסטי?
asked 2010-08-11 10:31:51 UTC
7
תשובות
מה ההבדל בין הסתברות לפרופורציה?
asked 2010-08-11 12:24:03 UTC
26
תשובות
פייתון כספסל עבודה לסטטיסטיקה
asked 2010-08-12 15:46:45 UTC
5
תשובות
האם לסטטיסטיקאים העובדים אכפת מההבדל בין הסקה תכופה לבייסית?
asked 2010-08-13 01:09:34 UTC
5
תשובות
אם מבחן t ו- ANOVA לשתי קבוצות שוות ערך, מדוע ההנחות שלהם אינן שוות ערך?
asked 2010-08-13 14:41:13 UTC
7
תשובות
כלי ניתוח הישרדות בפייתון
asked 2010-08-16 17:10:30 UTC
5
תשובות
אימות צולב באנגלית פשוטה?
asked 2010-08-18 18:11:19 UTC
6
תשובות
באיזה אלגוריתם משתמשים רגרסיה לינארית?
asked 2010-08-18 18:30:32 UTC
7
תשובות
האם יש הגדרה מקובלת לחציון מדגם על המטוס, או רווחים מסודרים יותר?
asked 2010-08-20 00:36:01 UTC
15
תשובות
השלם דוגמאות מהותיות למחקר הניתן לשחזור באמצעות R
asked 2010-08-21 09:58:12 UTC
8
תשובות
באילו תנאים צריך להשתמש בניתוח רב-שכבתי / היררכי?
asked 2010-08-22 05:22:34 UTC
5
תשובות
הקשר בין poisson לבין התפלגות מעריכית
asked 2010-08-25 13:33:15 UTC
2
תשובות
מה ההבדל בין פילטר חלקיקים (מונטה קרלו ברצף) לבין פילטר קלמן?
asked 2010-08-27 02:00:12 UTC
6
תשובות
חלופות לרגרסיה לוגיסטית ב- R
asked 2010-08-31 15:02:08 UTC
6
תשובות
בחירת תכונות למודל "סופי" בעת ביצוע אימות צולב בלימוד מכונה
asked 2010-09-02 15:25:42 UTC
3
תשובות
הדרך הטובה ביותר להציג יער אקראי בפרסום?
asked 2010-09-03 18:50:52 UTC
5
תשובות
הסבירו את ההבדל בין רגרסיה מרובה לרגרסיה רב-משתנית, תוך שימוש מינימלי בסמלים / מתמטיקה
asked 2010-09-03 23:54:17 UTC
7
תשובות
מהן 'הבעיות הגדולות' בסטטיסטיקה?
asked 2010-09-05 09:16:30 UTC
2
תשובות
מהו "גרעין" באנגלית רגילה?
asked 2010-09-09 05:15:08 UTC
16
תשובות
האם מערכי נתונים גדולים אינם הולמים לבדיקת השערה?
asked 2010-09-09 23:21:30 UTC
4
תשובות
באילו הפניות יש לצטט כדי לתמוך בשימוש ב- 30 כגודל מדגם גדול מספיק?
asked 2010-09-10 22:07:39 UTC
14
תשובות
מדוע הגיל החציוני הוא נתון טוב יותר מגיל הממוצע?
asked 2010-09-11 01:26:57 UTC
4
תשובות
כיצד להקרין וקטור חדש על שטח PCA?
asked 2010-09-12 21:11:23 UTC
5
תשובות
מסקנה סטטיסטית כאשר המדגם "הוא" האוכלוסייה
asked 2010-09-13 23:35:24 UTC
Loading...